Hjem - Lions Ikast

Menu

Præsidentens målsætning for 2019/20

Min målsætning for klubåret 2023-2024

Velkommen til opstart af det nye klubår
Jeg vil i min målsætning fokusere på 3 områder:
Fremsyn - synlighed - fællesskab.

Fremsyn: vores klubs formål er dybt forankret i at skabe en positiv indvirkning på vores
lokalsamfund. Vi tjener gode pengebeløb på vores aktiviteter som gør, at vi fortsat kan
uddele mange donationer.
Vi skal i det nye klubår fortsat arbejde på nye indtjeningsmuligheder og få nye ideer.
Selvom vi i klubben har et aktivitetsudvalg, skal alle medlemmer selvfølgelig til enhver
tid have mulighed for at fremkomme med nye ideer, som kan inspirere os alle til at lave
noget nyt. Der skal i klubben altid være plads til nytænkning og gode ideer.

Synlighed: Ikast Lions er en kendt organisation i vores nærområde, og vi skal holde fast
i den gode kontakt til den lokale presse.
Vi er den der er gode til at indsamle penge og bruge dem lokalt.
Vi skal fortsat være synlige i det offentlige rum. Vi skal signalerer åbenhed omkring
klubben ude i byen, og når vi har mulighed for det, vise vores stolthed ved at være
medlem af Lions, og dermed gøre en forskel.

Fællesskab: Vi skal fortsat dyrke vores gode fællesskab - vi har et godt kammeratskab
med stor rummelighed, det er meget vigtigt.
Vi skal have respekt for hinanden, og altid respektere at vi har vores forskelligheder.
Vi skal alle arbejde på, at vi får nye medlemmer til klubben - det er vigtigt for et fortsat
udviklende klubforløb.

Det var ordene, jeg ser frem til mange spændende/hyggelige møder og til klubsamarbejdet i det nye klubår.

Præsident 2023-24
Jesper Lindstrøm

Følg Lions